Forskningsprosjekt


Deteksjon av atrieflimmer ved kryptogent slag og TIA

Vitenskapelig tittel:

Prediction and detection of occult atrial fibrillation in patients with acute cryptogenic stroke and transitoric ischemic attackProsjektbeskrivelse:
15000 personer rammes av hjerneslag hvert år i Norge. I ca 40 % av tilfellene er årsaken ukjent, dvs et kryptogent hjerneslag. I mange slike tilfeller mistenkes ofte at hjerneslaget har en embolisk årsak grunnet paroksystisk atrieflimmer (PAF), som kan føre til trombedannelse i hjertet med påfølgende embolisering til hjernen. PAF overses ofte ved dagens rutineundersøkelser. Disse pasientene har derfor stor risiko for tilbakefall av hjerneslag på grunn av ikke eksisterende og forebyggende antikoagulasjonsbehandling. Hovedmålet med denne studien er å lage et kompositt skåringssystem som kan selektere pasienter med høy sannsynlighet for PAF. Skåringssystemet vil i hovedsak være basert på kliniske, EKG- og ekkokardiografiske variabler. Vi ønsker derfor å implantere langtids-EKG-registreringsutstyr på disse pasientene i den hensikt å oppdage PAF med større sikkerhet og bli bedre istand til å tilby flere pasienter riktig antikoagulasjonsbehandling og dermed forhindre hjerneslag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1260 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Loreta Skrebelyte-Strøm
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
AHUS
Akershus universitetssykehus HF
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er søkt om midler fra Exstrafondet (ExtraStiftelsen).

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Kryptogene hjerneslag
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst