Forskningsprosjekt


Etablering av modell for opptak av mykotoksiner og GMO fra tarm

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet skal det etableres en in vitro modell for studier av samspillet mellom diett, tarm og deler av immunsystemet. Blant forbindelsene som skal studeres er mycotoksiner som ofte forekommer i norsk korn. Modellen som skal etableres er tidligere blitt publisert, og baserer seg på bruk av den stabile humane tarmcellelinjen CaCo-2 og primære hvite blodceller isolert fra humant blod. Modellen skal eksponeres for ulike forbindelser som kan forekomme i dietten, for å studere hvilke immunologiske reaksjoner som induseres i immuncellene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2286 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gunnar Sundstoel Eriksen
Forskningsansvarlig(e):  Veterinaerinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst