Generell forskningsbiobank


Kryptogene hjerneslag

Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å finne biomarkører, som sammen med de øvrige kliniske variabler, herunder EKG- og ekkokardiografiske variabler, kan være med på å danne et kompositt skåringssystem til å finne de pasientene med kryptogent hjerneslag som har paroksystisk og skjult atrielflimmer.
Eventuell senere forskning på deltakernes arvematerialet predisponerende for atrieflimmer kan også være aktuell. Denne muligheten blir pasientene informert om i skriftlig pasientinformasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1257 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Loreta Skrebelyte-Strøm
Forskningsansvarlig(e):  AHUS
Akershus universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Egen finansiering og Ahus


Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst