Forskningsprosjekt


Bruk av alkohol og vanedannende medikamenter hos eldre

Vitenskapelig tittel:
Consumption of alcohol and use of psychotropic drugs in older adults - a population based study.

Prosjektbeskrivelse:
Norske helsemyndigheter har uttrykt bekymring for økende bruk av alkohol og psykofarmaka med avhengighetsfare blant eldre i Norge. Det finnes lite kunnskap om bruk av alkohol og slike legemidler, eller om risikofaktorer for og helsekonsekvenser av slik bruk og misbruk. Den overordnede målsettingen er å studere prevalens og risikofaktorer for forhøyet bruk av alkohol, foreskrivning av potensielt avhengighetsskapende psykofarmaka, og kombinasjonsbruk av slike substanser i den eldre norske befolkningen. Videre vil vi studere helsekonsekvenser, og risiko for død av slikt inntak blant eldre mennesker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1248 Prosjektstart: 02.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Midler søkes fra Extrastifteksen og Helse Sør-Øst

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 11000
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Epidemiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst