Forskningsprosjekt


Konsekvenser av NSAIDs bruk i svangerskapet - en studie blant 30 000 søsken i Norge

Vitenskapelig tittel:
Konsekvenser av NSAIDs-bruk i svangerskapet - en studie blant 30 000 søsken i Norge.

Prosjektbeskrivelse:
Studier viser at gravide overestimerer risikoen ved å bruke legemidler i svangerskapet. Men indikasjonen for medisinering kan selv ha negative konsekvenser for svangerskapet. De vanligste rapporterte negative svangerskapsutfall etter NSAID bruk er spontanabort, tidlig lukking av ductus arteriosus og hjertemisdannelser. Midlertidig kan ingen konklusjoner trekkes med sikkerhet. Muskel- og skjelettplager har i seg selv vært påvist å forårsake lav fødselsvekt og prematuritet. Vi har den unike muligheten å studere effekten av NSAID-bruk på svangerskapsutfall blant 30 000 søsken i den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Denne type studie lar oss betrakte den ene søsken som "kontroll" og dermed øke styrken av våre kausale inferenser. Vår hovedformål er å analysere om barn eksponert til NSAIDs før fødsel har større sannsynlighet for å bli født premature, ha lav fødselsvekt, ha medfødte misdannelser og astma sammenlignet med deres søsken som ikke har vært eksponert til disse legemidlene
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1187 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Farmasøytisk institutt - Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er en del av et postdoktorprosjekt finansiert av Ekstrastiftelsen i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S). 

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30000

Sluttmelding/publikasjon: Konsekvenser av NSAIDs bruk i svangerskapet - en studie blant 30 000 søsken i Norge
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst