Forskningsprosjekt


Resultater etter behandling med dentale implantater - en prospektiv multisenter studie

Vitenskapelig tittel:

Dental implant outcomes- a prosepctive multicenter studyProsjektbeskrivelse:
Målet med denne prospektive studien er å måle resultatet av tannimplantater ved å vurdere forekomsten av peri-implantitt og andre komplikasjoner forbundet med behandling på implantater satt inn ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo, som en kvalitetssikringsmetode. Avidentifiserte opplysninger om implantatplassering og -komplikasjoner vil bli samlet inn gjennom eksisterende skjemaer utfylt av spesialister eller spesialiststuderende i oral kirurgi og periodonti som et verktøy for evaluering av behandling. Data skal samanalyseres med et identisk prosjekt ved New York University College of Dentistry (NYUCD) klinikker.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/845 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 30.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Johan Caspar Wohlfahrt
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Inga av prosjekt deltagarna i Oslo har finasielllt interesse i prosjektetInga av prosjekt deltagarna i Oslo har finasielllt interesse i prosjektetInga av prosjekt deltagarna i Oslo har finasielllt interesse i prosjektet

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Sluttmelding/publikasjon: Resultater etter behandling med dentale implantater - en prospektiv multisenter studie
Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2014 REK sør-øst