Forskningsprosjekt


APGeM - Preklinisk genotype-fenotype prediksjon av demenstilstander

Vitenskapelig tittel:

Pre-clinical genotype-phenotype predictors of Alzheimer's disease and other dementia, a JPND-funded project.Prosjektbeskrivelse:
Behandling av nevrodegenerasjon og demens er svært utfordrende siden kliniske symptomer oppstår sent i sykdomsforløpet, når hjernens reservekapasitet er oppbrukt. Teknologiske nyvinninger gjør derimot at identifikasjon og forståelse av den tidligste sykdomsfasen kan være innen rekkevidde. Billeddannende teknikker sammen med nevrokjemi har bidratt til nye diagnostiske kriterier. Hovedformålet med APGeM er å etablere sammenheng mellom genotype og fenotype i tidlige stadier av Alzheimers sykdom (AD), Lewy-legeme demens og Parkinsons sykdom. Det er nylig gjort store genetiske studier der nye genetiske risikofaktorer er identifisert. Med nye store kohorter og avansert statistikk utviklet av forskerne bak denne studien er det nå mulig å kombinere genetiske risikofaktorer med tidlig demensdiagnostikk for å få et helhetlig bilde av hva som skjer fra begynnelsen av demenssykdom. APGeM er et samarbeid mellom ledende miljøer innen genetikk, MR/PET, grunnforskning og klinisk forskning i Europa.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1164 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tormod Fladby
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norges Forskningsråd og JPND.

De øvrige samarbeidende prosjektene har finansiering via dels Forskningsrådet, De regionale helseforetakene og/eller JPND o.a.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4160

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram: JPND: Joint Programme - Neurodegenerative Disease
Materiale fra biobank:
DDI Dementia Disease Initiation
Generell forskningsbiobank for nevrologiske sykdommer
Demensprosjektet på Vestlandet (DEMVEST)
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2014 REK sør-øst
18.08.2016 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst