Forskningsprosjekt


Fysiske skader og tilbakefall av kreft

Vitenskapelig tittel:
Importance of physical trauma on time to recurrence after primary treatment of breast cancer. Can surgical or traumatic tissue trauma synchronize growth of dormant micrometastases?

Prosjektbeskrivelse:
Brystkreft regnes av mange for å være en systemisk sykdom selv om svulsten oppdages på et tidlig tidspunkt. Det vil ofte foreligge mikrometastaser, som vil ligge i dvale i lang tid, gjerne resten av pasientens liv. Forskning tyder på at denne dvalen påvirkes av vevsskader. Selve den kirurgiske behandlingen av brystkreft kan utløse vekst av mikrometastaser. Vi vil studere pasienter som har fått utført brystrekonstruksjon etter primær behandling for brystkreft for å se om det er en opphopning av tilbakefall i tidsrommet etter slik kirurgi. Videre vil vi intervjue pasienter som kommer til utredning pga sitt første tilbakefall med brystkreft. Opplysninger om tilstedeværelse av et signifikant fysisk traume siste 2 år registreres. Vi vil søke å finne en sammenheng mellom traume og tid til tilbakefall, samt identifisere markører for ”tumor dormancy” i blodprøver og vevsprøver. Studien vil frembringe ny kunnskap om mikrometastaser og vil lede til bedre behandling av brystkreftpasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/375 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 23.10.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Oddbjørn Straume
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2010 REK vest
08.05.2014 REK vest
24.11.2016 REK vest