Forskningsprosjekt


Treat To Target Familiær Hyperkolsterolemi – Livsstil (TTT-FH - Livsstil)

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke prognosen til pasienter med familiær hyperkolesterolemi (FH) 8 år etter at de deltok i kvalitetssikringsprosjektet Treat to Target FH (TTT-FH). FH er en arvelig sykdom som medfører redusert opptak av LDL-kolesterol fra blodet og nedsatt nedbrytning av kolesterol. Tilstanden medfører økt blodkolesterol og dermed økt risiko for koronar hjertesykdom. Treat To Target familiær hyperkolesterolemi (TTT-FH) er et prosjekt der data fra pasienter som går til oppfølging ved Lipidklinikken ved Rikshospitalet etter samtykke har inngått i et kvalitetsregister godkjent av Datatilsynet. Opplysninger som inngår i registeret er lipidverdier, behandlingsintensitet, bivirkninger av behandling og medisinering samt hjerte- og kar lidelser. Deltakerne ble inkludert i 2006 og 2007, og har siden vært til oppfølging en gang, i 2008. En ytterligere oppfølging er planlagt i 2014. Data fra oppfølgingsbesøkene skal inngå i kvalitetsregisteret. I denne studien, som skal utgå fra kvalitetsregisteret, er det planlagt benyttet data fra et bekvemt utvalg på 50 til 100 personer som registreres ved standard oppfølging og klinisk undersøkelse. I tillegg skal det registreres opplysninger om kost og livsstilsfaktorer som er av betydning for FH ved intervju. Dersom deltakeren ønsker det, kan intervjuet skje per telefon. Deltakerne skal forespørres ved invitasjon per post, og det er planlagt å purre de som ikke svarer. Primært endepunkt for denne delstudien er å kartlegge hvordan livsstilsfaktorer virker inn på lipidverdier og sykelighet over tid. Dette skal undersøkes ved å beskrive hvorvidt livsstilsfaktorer (kost-, mosjons-, alkohol- og røykevaner) har endret seg i tiden fra 2006 til 2014, hvilke faktorer er viktige for de oppnådde lipidverdier (type statin, dose statin og livsstilsfaktorer), og hvorvidt det er sammenheng mellom typen behandling og forekomsten av nye hjerte- og karhendelser i oppfølgingsperioden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/753 Prosjektstart: 06.10.2014 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Retterstøl
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen. Egenfinansiert.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 85

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæringsfysiologi/Medisin, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst