Forskningsprosjekt


Bør alle pasienter med den sjeldne nyresykdomen FSGS tilbys nyretransplantasjon?

Vitenskapelig tittel:

The outcome of kidney transplantation on patients with focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) verified kidney biopsy. A retrospective follow up of all patients diagnosed with FSGS at Akershus University Hospital from 1993 to 2014. Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med biopsi verifisert focal segmental glomerulosklerose (FSGS) oppdaget i 1970, har økt betraktelig pga bedre gjenkjennelse av tilstanden. Initialt, disse pas. kunne ikke transplanteres, men idag tilbys nyretrasnplantasjon (nyreTx). Det er dessverre en vis prosent av dem som får bare timer/dager etter nyreTx. residiv av FSGS, og lever resten av livet i dialyse. Av den grunn, pas. med FSGS transplanteres ikke med levende donor. Det er lite kjent hva er årsaken til agresiv recidiv av FSGS på nyregraft, det finnes lite i literattur, og ingen omfattende studie om forekomsten av FSGS etter nyreTx. Dette prosjektet skal se restrospectiv på alle pas. som har fått diagnosen FSGS på AHUS siste 20 år. Primær endepunktet er kartlleging av FSGS recidiv på nyregraft. Sekundær endepunktet er identifisering av risiko faktører/årsaker til recidiv av grunnsykdommen så kort tid (timer/dager) etter nyreTx. Studien kan danne grunnlaget for retingslinjer for nyreTx. av pas. med FSGS.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1170 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Liliana Monica Bivol
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitessykehus
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet blir utført av en medisinsk student under min veiledning.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: Prosjekt for medisinstudent
Del av forskningsprogram: Forebygging og behandling av kronisk nyresvikt - nye strategier og behandlingsmuligheter. Dette er en nasjonal program initiert av Helsevesenet i samarbeid med nyrespesialister.
Antall pasienter med nyresvikt av ulike årsaker som progredierer til slutt stadie med behov for videre behandling med enten dialyse eller nyretransplantasjon er i raskt økning.

Dette prosjektet har i fokus en sjelden årsak av nyresvikt, fokal segmental glomerulosklerose (FSGS) som ramer som reggel barn eller unge, og progredierer raskt til terminal nyresvikt med behov for videre behandlig med dialyse og transplantasjon.

Prospektive studier på en sjelden gruppe pasienter som lider av en alvorlig nyresykdom som diagnostiseres kun basert på nyrebiopsi er ikke mulig. Derfor behov for denne retrospektive studien som kartlegger klinisk forløp før og etter nyretransplantasjon på pasienter med denne diagnosen siste 20 år. Bakgrunnen er at noen unge pasienter med FSGS som blir nyretransplantert for recidiv av grunnsykdommen timer/dager etter de får en nyregraft.

Jeg er den eneste med doktorgrad på min avdeling, har allerede intiert et forskningsprosjekt som ser på inflammasjonsmarkører hos pasienter med ulik grad av nyresvikt. Som universitetslektor underviser også til medisinske studenter og veileder nå 3 medisinske studenter som øsnker å bidra til forskningsbaserte prosjekter.
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst