Forskningsprosjekt


Glukagon ved diabetes etter nyretransplantasjon

Vitenskapelig tittel:
Hyperglucagonemia in renal transplant recipients with post transplantation diabetes mellitus; the insulinotropic and glucagon suppressive effects of GLP-1

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at blant nyretransplanterte personer utvikler 10-15 % post-transplantasjon diabetes mellitus (PTDM), og det er i dag et stort fokus på å forebygge og behandle denne tilstanden uten at dette påvirker nyrefunksjon, immundempende behandling eller hjerte/kar-risiko negativt. Det antas at PTDM er en variant av diabetes type 2 som er karakterisert av redusert insulinfrigjøring og insulinfølsomhet, men også av forhøyede nivåer av glukagon. Siden glukagon stimulerer produksjonen av glukose i leveren, fører dette til høye blodsukkerverdier både fastende og etter måltider. Per i dag finnes det ingen informasjon om glukagonfrigjøring i personer med PTDM. Hensikten med denne studien er å undersøke i detalj hvilke funksjoner i kroppen som fører til forhøyede blodsukkerverdier ved PTDM. Denne kunnskapen vil gjøre det lettere å gi transplanterte personer med PTDM optimal behandling av sin diabetes i fremtiden. Det skal inkluderes 24 pasienter i studien. 12 nyretransplanterte personer med diabetes etter transplantasjon som vil sammenlignes med 12 nyretransplanterte personer uten diabetes. løpet av studien vil det bli utført 2 undersøkelser av blodsukkeromsetningen til studiedeltakerne med 2-4 ukers mellomrom. På begge undersøkelsesdagene vil man utføre en hyperglykemisk clamp på pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/666 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond Jenssen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet har mottatt forskningsstipend fra Helse Sør-Øst (prosjektnummer 2013047)

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 24
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: Cand.scient
Materiale fra biobank:
Hyperglukagonemi ved PTDM
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst