Forskningsprosjekt


Kolesterolavleiring i halspulsårer og hjertets kransarterier og effekten av Rosuvastatin hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Vitenskapelig tittel:
Kolesterolavleiring i arteria carotis og koronar arterier og effekten av Rosuvastatin ved revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og andre inflammatoriske artritter RORA-studien

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med inflammatorisk leddsykdom har forhøyet risiko for hjerte-kar sykdom. Man har identifisert kolesterolavleiringer (plakk) i halsens pulsåre (arteria carotis) hos 100 pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Denne typen plakk representerer en risiko for hjerneslag og er signifikant assosiert med hjerteinfarkt. I prosjektet skal man karakterisere sammenhengen mellom arteria carotis plakk og koronare arterier hos pasienter med inflammatoriske leddsykdom. I tillegg skal man behandle pasienter med kolesterolavleiring i halsens pulsåre med kolesterolsenkende medisin i form av rosuvastatin i 18 måneder for så å karakterisere effektene på plakkene i arteria carotis og koronare arterier. 100 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2219 EudraCT-nummer: 2008-005551-20 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Grete Semb
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst