Generell forskningsbiobank


GlaxoSmithKline

Prosjektbeskrivelse:
GlaxoSmithKline har en omfattende klinisk forsknings-virksomhet, og har mange nye substanser under utvikling. Dette medfører at nesten alle legemiddelutprøvinger firmaet gjennomfører i Norge, vil være fase II- og fase III-studier som betinger innsamling av prøver som er definert som ”biobank” i henhold til Biobankloven. Dette vil også gjelde epidemiologiske studier, evt. ikke-intervensjonstudier, der man ikke nødvendigvis ser på effekten av legemidler; men enten forsker på nye biomarkører etc. innenfor et terapiområde, eller ser på sikkerhet av et registrert legemiddel (post-marketing studier). Vi gjør også fase 1 og fase IV-studier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2120

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Jean Anne Husefjeld
Forskningsansvarlig(e):  GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline


Behandlet i REK
DatoREK
10.12.2009 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
28.11.2013 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst