Forskningsprosjekt


Cefotaximresistente Haemophilus influenzae i Norge

Vitenskapelig tittel:

Clonal outbreaks of Haemophilus influenzae with penicillin-binding protein 3-mediated resistance to extended-spectrum cephalosporins in Norway 2006 - 2013

Clonal outbreaks of Haemophilus influenzae with penicillin-binding protein 3-mediated resistance to extended-spectrum cephalosporins in Norway 2006 - 2013Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet inngår i et ph.d-prosjekt ved Universitetet i Tromsø om antibiotikaresistens hos Haemophilus influenzae. Materialet består av 30 bakterieisolater fra norske pasienter innsamlet 2006-2013 som ledd i overvåking av antibiotikaresistens. Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål anbefaler at kliniske isolater med resistens mot 3.generasjons cefalosporiner sendes til referanselaboratorium for karakterisering (resistensbestemmelse, påvisning av resistensmekanismer, typing). I samarbeid med Kompetansesenter for antibiotikaresistens i Tromsø og Folkehelseinstituttet tilbys dette ved Sykehuset i Vestfold. Overvåkingen har avdekket en økende forekomst av klonalt beslektede H.influenzae med resistens mot cefotaxim og andre 3.gen cefalosporiner i Norge. Dette er svært sjeldent i Europa, men av stor klinisk betydning fordi cefotaxim brukes til empirisk behandling av alvorlige infeksjoner. Resultatene vil derfor bli publisert som en utbruddsrapport i et europeisk tidsskrift.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/411 Prosjektstart: 04.03.2014 Prosjektslutt: 04.04.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dagfinn Skaare
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av forskningsmidler ved Sykehuset i Vestfold. Deler av karakterisering av av bakterieisolater er gjort ved og bekostes av Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.d
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført i henhold til søknad
Behandlet i REK
DatoREK
02.04.2014 REK sør-øst