Generell forskningsbiobank


Eylea-2014

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om opprettelse av en generell forskningsbiobank, ved navn «Eylea-2014». Ansvarshavende er Anca Beatrice Roald. Biobanken skal brukes til oppbevaring av plasmablodprøver fra pasienter som inngår i den kliniske studien «Vekstfaktorkonsentrasjon i blodet etter behandling med aflibercept i øyeeplet», som allerede er godkjent av REK (vår ref. 2013/1623) I forbindelse med studien skal det tas regelmessige blodprøver på pasienter som inngår i studien. Blodprøvene skal lagres og analyseres ved studieslutt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/472 Startdato for innsamling av materiale: 02.04.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Anca Beatrice Roald
Forskningsansvarlig(e):  øyeavdelingen
Finansieringskilder: øyeavdelingen


Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2014 REK sør-øst