Forskningsprosjekt


Oksygenering av hjernen hos septiske pasienter som får medikamentell sirkulasjonsstøtte

Vitenskapelig tittel:
Cerebral oxygenation in septic patients using vasopressors. CONSCIOUS study.

Prosjektbeskrivelse:
I forbindelse med septisk sjokk behandles pasientene blant annet med blodtrykkshevende medikamenter (vasopressor). Høy dose vasopressor gir perifer vasokonstriksjon (sammentrekning av blodårer i hender og føtter) noe som er ønskelig, men det gir også vasokonstriksjon i hjernens blodårer. Studien har til hensikt å observere hva som skjer med sirkulasjon i hjernen hos 40 intensivpasienter når vasopressor gies ifm med septisk sjokk. Målemetoden er cerebral oksymetri (”Fore-Sight”), en ikke-invasiv metode som måler cerebral O2-metning, og derav regional cerebral perfusjon. Fore-Sight måler både oksygenert hemoglobin og de-oksygenert hemoglobin vha nær infrarødt lys via en engangssensor som festes på pasientens panne. Fore-Sight er CE-merket og godkjent til klinisk bruk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/194 Prosjektstart: 02.06.2014 Prosjektslutt: 31.08.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karl-André Wian
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Sponsor vil være Sykehuset i Vestfold. Vi vil også søke finansiell støtte direkte fra Helse Sør-Øst.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Sluttmelding/publikasjon: Studien stoppes på grunn av for langsom inklusjon
Materiale fra biobank:
CONSCIOUS
Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2014 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst