Generell forskningsbiobank


OUS forskningsbiobank for kreft

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet er å sikre at overskudd av biologisk materiale samlet inn og lagret i forbindelse med medisinsk indiserte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer, samt eventuelt ekstra materiale samlet inn med tanke på forskningsformål i forbindelse med disse, kan brukes til forskning i samsvar med gjeldende lovverk. De spesifikke målene med biobanken er å 1) forbedre diagnostikk og behandling av kreftsykdommer og 2) klarlegge biologiske mekanismer, både arvelige, miljømessige og psykosiale faktorer, som kan være av betydning for forløpet av kreftsykdom og assosierte tilstander. Til slike studier vil det være behov for å bygge opp en biobank bestående av flere typer biologisk materiale. Oslo universitetssykehus (OUS) samler og lagrer kontinuerlig kliniske opplysninger og alle typer biologisk materiale fra pasienter med kreftsykdom. Materialet har potensiell meget stor nytteverdi og betydning i forskningsprosjekter. Etablering av en generell forskningsbiobank er nødvendig for å regulere og å sikre en forskningsetisk forsvarlig bruk av dette materialet til forskningsformål.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/154 Startdato for innsamling av materiale: 01.02.2014

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Gunnar Sæter
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Oslo universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2014 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst