Forskningsprosjekt


Akershus Søvnapné Diagnostikk og Behandlingsevaluering

Vitenskapelig tittel:
Akershus Sleep Apnea Diagnostic and Treatment Evaluation (ASADaTE)Akershus Sleep Apnea Diagnostic and Treatment Evaluation (ASADaTE)

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å belyse problemstillinger knyttet til diagnostikk og behandling av Obstruktiv Søvnapné (pusterelaterte søvnforstyrrelser) hos pasienter henvist til sykehus. Etter inklusjon i studien vil ca halvparten av deltakerne bli trukket ut til søvnregistrering med et tilleggsutstyr. Tilleggsutstyret gir informasjon om objektiv søvnkvalitet. Spørreskjemaer og undersøkelser i forbindelse med oppkobling er identiske for deltakere og ikke-deltakere. Overvektige deltakere definert ved en kroppsmasseindeks over 30 og minst 5 obstruktive hendelser per time blir videofilmet i samtale med lege. Alle deltakere vil få målt nesepassasje før og etter avsvellende nesespray samt et tilleggsspørreskjema etter legekonsultasjonen. Pasienter som ikke oppfyller diagnosekriterier for OSA (Obstructive Sleep Apnea) eller annen øre- nese- halslidelse vil vanligvis ikke få tilbud om behandling eller videre oppfølging. Deltakere uten OSA vil få innloggingsinformasjon til et internettbasert pilotprosjekt for egentrening av tunge og kjevemuskulatur mot snorking. Det skal inkluderes 1000 deltagere i Norge, og 500 i utlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2294 Prosjektstart: 11.08.2014 Prosjektslutt: 01.10.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Harald Hrubos-Strøm
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: viser til protokoll

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 500

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2014 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst