Forskningsprosjekt


Vedvarende fysisk aktivitet og alkohol bruk i forhold til årsak for hjerte- og karsykdom og alkoholrelatert dødelighet: HUNT Studien

Vitenskapelig tittel:

Sustained physical activity and alcohol drinking in relation to all-cause, CVD, and alcohol-related mortality: the HUNT StudyProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å foreta en longitudinell undersøkelse for å se nærmere på hvordan fysisk aktivitet og alkoholforbruk påvirker hjerte- og karsykdom, leversykdom og alkoholrelatert dødelighet. Fysisk aktivitet har vist seg å føre til redusert forekomst av nevnte sykdommer og reduserer alkoholrelatert dødelighet. I denne studien ønskes det å undersøke felles assosiasjoner i denne sammenhengen ved å benytte allerede innsamlet data fra HUNT-studien som igjen skal kobles til Dødsårsaksregisteret. Relevante data oppgis å være fysisk aktivitet, alkoholforbruk, sykdommer og potensielle konfunderende faktorer for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og alkoholforbruk. Det skal også innhentes data om totaldødelighet, hjerte- og karsykdom, leversykdomdødelighet og alkoholrelatert dødelighet. Analysen er todelt, hvor en først ser på personer som har deltatt i HUNT 1 og 2, før en så studerer personer som har deltatt i HUNT 2 og 3.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2268 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Vegar Rangul
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin, ISM
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Egenfinanisering, av involverte forskere

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10000

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2014 REK midt
13.06.2014 REK midt
21.10.2016 REK midt