Forskningsprosjekt


Behandling av depresjon hos eldre - vurdering av effekt på kort og lang sikt

Vitenskapelig tittel:
Prognosis of depression in the elderly (PRODE)

Prosjektbeskrivelse:
Målet med undersøkelsen er å fremskaffe data om korttids- og langtidsprognosen hos eldre pasienter som behandles for depresjon i norsk psykiatri. Det finnes lite etablert vitenskapelig kunnskap om eldre med samtidig kognitiv svikt og depresjon. Studien er ikke en intervensjonsstudie, men vil samle inn opplysninger om fysisk helse, mental helse særlig om depresjon og angst samt legemidler forbundet med disse, kognitive funksjoner via kognitive tester, sevhjelpsevne knyttet til fungering i dagliglivet, mestringsevner, livskvalitet, bildeundersøkelser av hjernen, blodprøver og pårørende stress og livskvalitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1774 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 01.02.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgrad, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst