Forskningsprosjekt


Gransking av nyttevirkning av sneglehusimplantatets elektro-nerve grensesnitt ved hjelp sneglehusimplantat utløste elektriske hjernestammeresponser

Vitenskapelig tittel:
Efficiency investigations of the electro-neural interface of the cochlear implant systems using the intra- and postoperatively implant evoked Electrical Auditory Brainstem Response (EABR)

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien er å finne ut om en spesiell undersøkelse kan fungere som en predikator for en vellykket cochlea implantasjon. Denne undersøkelsen består i en ekstra Implant Evoked Electrical Auditory Brainstem Response (EABR) i forbindelse med CI lydtilkobling som skal gjøres på nytt 6 uker og 6 måneder etter operasjonen. Senere skal man korrelere responser fra hørselsbanene med pasientens taleyteevne, men det er uklart når dette skal gjøres. Det skal inkluderes 200 pasienter, mange av disse er små barn. Studien vil ha ”god styrke”, uten at dette er spesifisert nærmere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/140 Prosjektstart: 25.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Greg Eigner Jablonski
Forskningsansvarlig(e):  ØNH-avdeling
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgradsutdanning
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst