Forskningsprosjekt


Evaluering av cobalamin mangel hos småbarn og mulig forebygging ved nyfødtscreening

Vitenskapelig tittel:
Klinisk presentasjon av kobalamin mangel hos små barn. Mulighet for å forebygge symptomatisk vitamin B12 mangel ved screening av nyfødte. 

Prosjektbeskrivelse:
Forekomsten av vitamin B12 mangel hos spedbarn er underestimert. Under graviditeten får fosteret tilført vitamin B12 via navlestrengen. Etter fødsel, er barnets vitamin B12 kilde enten morsmelk eller morsmelkerstatning. Barn av mødre med vitamin B12 mangel kan fødes med vitamin B12 mangel. Hvis barnet fullammes etter fødsel, fortsetter barnet å få i seg for lave mengder av vitaminet fordi konsentrasjonen i morsmelk er lav. Tegnene på mangel kan være vage og diagnostikken forsinkes ofte. Langvarig mangel kan medføre varige nevrologiske skader. Ved tidlig påvisning er behandlingen enkel med 1-3 vitamin B12 injeksjoner. Man ønsker å kartlegge hvilke tegn småbarn med vitamin B12 mangel fremviser for å gjøre helsepersonell oppmerksom på når man bør mistenke/undersøke for B12 mangel. En ønsker videre å studere muligheten for å oppdage Vitamin B12 mangel ved hjelp av nyfødtscreening og dermed forebygge utvikling av symptomatisk cobalaminmangel/ forhindre nevrologisk sekvele.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2056 Prosjektstart: 06.01.2014 Prosjektslutt: 02.01.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Trine Tangeraas
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av Nyfødtscreeningen. Det søkes om forskningsmidler fra Barnestiftelsen samt  senere Helse Sør-Øst og andre aktuelle søknadsinstanser som helse og rehabilitering.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 11000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Kobalamin mangel hos småbarn
Neonatal biobank nyfødtscreening
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2013 REK sør-øst