Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet og risikofaktorer hjerte-karsykdom og død i etniske grupper i Finnmark

Vitenskapelig tittel:

Physical activity, cardiovascular risk factors and mortality in ethnic groups in Finnmark county, Norway

Physical activity, cardiovascular risk factors and mortality in ethnic groups in Finnmark county, NorwayProsjektbeskrivelse:
Rapporter med utgangspunkt i Statens Helseundersøkelser, som startet på 1970 tallet, indikerte mulige forskjeller i hjerte-kar dødelighet mellom samer og nordmenn. Samiske menn så ut til å komme gunstigere ut selv om kolesterolnivåer og andelen røykere ikke var lavere. Funnene har ikke vært entydige i senere publikasjoner Hermansen et al (2002) fant at samer totalt sett var mer fysisk aktiv enn nordmenn og hadde lavere pulsnivå. Dette kunne være en indikator på bedre fysisk form og en mer aktiv livsstil. Med utgangspunkt i helseundersøkelsene Finnmark III fra 1987 og Saminor 1 fra 2003 ønsker vi å undersøke følgende: 1. Er det forskjeller i fysisk aktivitet mellom samer og nordmenn? 2. Er det endring i nivået av fysisk aktivitet over tid? 3. Undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risiko for hjerteinfarkt og totaldødelighet og død av hjerte-kar sykdom. Prosjektet vil kunne bidra til større kunnskap om livsstilsforhold som har betydning for dødeligheten i Fin
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2249 Prosjektstart: 20.01.2014 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rune Hermansen
Forskningsansvarlig(e):  Kirkenes sykehus, Helse-Finnmark
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Søknad til Helse Finnmark om midler for forskning i 50% i 2014.
Søknad til Helse Nord om midler for forskning 2015-2018 i 50% stilling.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Epidemiologi, Nivå: PHD
Del av forskningsprogram: Utgangspunktet for dette prosjeketet er data fra Finnmark III undersøkelsen fra 1987 og SAMINOR 1 fra 2002/2003.

Saminor 1 er behandlet i REK.
Finnmark III fra 1987 var godkjent av datidens sosialdepartement og Datatilsynet.Utgangspunktet for dette prosjeketet er data fra Finnmark III undersøkelsen fra 1987 og SAMINOR 1 fra 2002/2003.

Saminor 1 er behandlet i REK.
Finnmark III fra 1987 var godkjent av datidens sosialdepartement og Datatilsynet.
Behandlet i REK
DatoREK
09.01.2014 REK nord
09.01.2014 REK nord
12.06.2014 REK nord
27.11.2014 REK nord
25.10.2018 REK nord