Generell forskningsbiobank


Vevskultur

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om å opprette en generell forskningsbiobank med vev fra hornhinne, konjunktiva, munnslimhinne, hud, retinale pigmentepitelceller, trommehinner og blod. Det anslås et behov for ca 500 prøver fra hud og pigmentepitelceller, og 250 prøver fra øvrige vev- og celletyper. Forskningsbiobanken er opprettet for framtidig forskning eller for lagring av celler/vev for et vidt utvalg av forventede fremtidige forskningsprosjekter.Man vil rekruttere biologisk materiale fra pasienter i Tørrøyneklinikken og donorer fra Avdeling for plastikk-kirurgi ved Rikshospitalet, samt fra avdøde.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1924 Startdato for innsamling av materiale: 15.10.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Tor Paaske Utheim
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: OUS/Helse-Sør Øst


Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2013 REK sør-øst
17.09.2014 REK sør-øst