Forskningsprosjekt


ASA-behandlingsstudie ved SUS

Prosjektbeskrivelse:
ASA betyr Acetylsalisylsyre. Hos pasienter som er overfølsom for ASA har desensibilisering vært effektiv behandling. Standard har vært over 6 dager men nå vil de teste denne mot en 2 dagers protokoll Deltakerne er 40 voksne ASA-hypersensitive pasienter som er henvist til desensibiliseringsbehandling. Deltakelse innebærer: -Klinisk undersøkelse, -Spørreskjema -Observasjon Begge protokollene opplyses å være beskrevet i litteraturen, men det kan teoretisk opplyses det, tenkes at to dagers protokollen kan gi flere bivirkninger. Men pasientene følges tett og studien avbrytes dersom bivirkninger blir uakseptable.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1773 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 01.07.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anders Torp
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Stavanger Universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektleder i fordypningsstilling. Stipend fra sykehusets forskningsavdeling

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ASA-desensibilisering, Nivå: pHd
Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2013 REK vest