Forskningsprosjekt


Kognitiv funksjon etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Cognition after stroke (CAST)

-6-7 year follow up after first-ever stroke in a population without pre-existing cognitive impairmentProsjektbeskrivelse:
Hjerneslag representerer en risiko for utvikling av kognitiv svikt. Prosjektet ”Kognitiv og emosjonell svikt etter hjerneslag” hadde fokus på risikofaktorer og mulige preventive strategier ved kognitiv svikt etter hjerneslag. Videre utviklet vi en metode for etiologisk utredning av kognitiv svikt ved å ta i bruk an algoritme som sammenholdt pasientens kognitive profil/fenotype og biomarkører i form atrofi av mediale temporallapp, kroniske sirkulasjonsforandringer og spinalvæskefunn. Vi ønsker nå å kalle inn pasientene sju år etter det første slaget for å undersøke forekomst, utvikling av og etiologiske mekanismer involvert i kognitive endringer etter hjerneslag. Vi ønsker å videreutvikle den etiologiske subdiagnostikken ved kognitiv svikt og demens etter hjerneslag, og få en bedre forståelse av sameksistens av degenerative og vaskulære endringer. Videre vil vi undersøke den kliniske nytten av bruk av PET og SPECT i denne subdiagnostikken. 198 pasienter som alle deltok i prosjektet "Kognitiv og emosjonell svikt etter hjerneslag" inviteres til å delta i studiet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1829 Prosjektstart: 11.11.2013 Prosjektslutt: 10.09.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Beate Ihle-Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Spipendiat og forskningssykepleier og utgifter til MR caput gis av Vestre Viken HF

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 160
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD prosjekt, Nivå: Universitetsnivå, MD
Materiale fra biobank:
Kognitiv og emosjonell svikt etter hjerneslag
Kognitiv funksjon etter hjerneslag
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2013 REK sør-øst
14.01.2014 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst