Forskningsprosjekt


Akutt lungesviktsyndrom i Latvia og Norge

Vitenskapelig tittel:
Akutt respiratorisk distress syndrom i Latvia og Norge - Acute respiratory distress syndrome (ARDS) in Latvia and Norway

Prosjektbeskrivelse:
Akutt respiratorisk distress syndrom (ARDS) er en tilstand, som kan forekomme etter bakterie – og virusinfeksjoner, store legemsskader med sirkulasjonssvikt, som krever blodoverføring, og etter luftveiseksponering for kjemisk irriterende væske - eller gass. Under ARDS aktiveres immunforsvaret på en måte, som fører til skade av egen organisme og koagulasjonssystemet stimuleres til blodproppdannelse i små blodårer. Tilstanden fører til store forstyrrelser i lungesirkulasjonen med kapillærlekkasjer og oksygenmangel, og dødeligheten er på 30-50 %. I mangel av kur, brukes respirator, og i de alvorligste tilfeller, “kunstig lunge”, som livsforlengende behandling i påvente av spontan helbredelse. Tilstanden er en av de mest ressurskrevende å behandle, og både i Latvia og Norge er mange aspekter, som epidemiologi og sykdomsforløp, fortsatt uklare. Hovedmålet med denne prospektive observasjonsstudien er å beskrive og sammenligne patogenese, forekomst og overlevelse av ARDS i Latvia og Norge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2137 Prosjektstart: 02.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Lars J. Bjertnæs
Forskningsansvarlig(e):  OPIN-klinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Dette prosjektet er under forberedelse og planlegges igangsatt når finansiering foreligger. Vi anser imidlertid en forhåndsgodkjenning som en fordel i prossessen med å søke finansiering. Utlysningen av EEA/Norway grants for Latvia, som vi vil søke finansiering fra, er enda ikke kunngjort (var forventet for 6 mnd siden), men vil i flg. Norges forskningsråd sannsynligvis bli annonsert med en 8-ukersfrist i nærmeste fremtid.

Vi har også planer om å søke delfinansiering fra Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive care Medicine, - i så fall vil den epidemiologiske del av studien omfatte flere skandinaviske land.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD for Marina Sarkale og Postdoc for Agnese Ozolina, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Akutt lungesviktsyndrom i Latvia og Norge. 
Studien er primært planlagt som et samarbeidsprosjekt mellom Anestesi- og Intensivavdelingene ved Pauls Stradins University Clinical Hospital og Eastern University Clinical Hospital i Riga og Universitetssykehuset Nord-Norge. Dertil har vi invitert søsteravdelinger ved Nordlandssykehuset i Bodø, St. Olavs Hospital i Trondheim, Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen og Haukeland universitetssykehus i Bergen til å delta, men endelig svar foreligger ikke. Representanter for sistnevnte avdelinger er derfor ikke oppført under pkt. e nedenfor.
Materiale fra biobank:
Biobank - UNN
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2013 REK nord