Forskningsprosjekt


Å føde etter seksuelle overgrep som barn: en kvalitativ studie

Prosjektbeskrivelse:
Seksualisert vold er et globalt problem som fører til omfattende negative helsemessige konsekvenser for de utsatte på kort og lang sikt. Helsetjenesten har ofte ikke nødvendig kunnskap eller tilrettelagt tilbud som svarer til behovet hos de som er utsatt. Studier viser at 7-37% av gravide har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn eller voksen som tydelig viser at det er et stort samfunnsproblem. Svangerskap og fødsel blir beskrevet som en sårbar periode, og spesielt for kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep tidligere i livet. De kroppslige forandringene kan gi påminnelser om hendelser i barndommen. Studien ønsker å få tilgang til noen kvinners refleksjoner over sin første fødselserfaring etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Fokus vil være på selve fødselen og de utfordringene det kan medføre når en kvinne skal føde for første gang. Målet er å utvikle ny kunnskap som kan bedre fødselshjelpen til kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2136 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Sørlie
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det søkes forskningsmidler fra Helse Nord

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2013 REK nord