Forskningsprosjekt


Å gi fødselshjelp til kvinner som har vært utsatt for voldtekt - en kvalitativ studie

Prosjektbeskrivelse:
Kvinner som tidligere har vært utsatt for voldtekt har en betydelig økt risiko for å bli operativt forløst med keisersnitt eller vakuum under sin første fødsel. Voldtektstraumet blir hos disse kvinnene reaktivert uavhengig av fødemåte. De beskrev at vanlige tiltak og prosedyrer som benyttes var med på å reaktivere voldtektstraumet. De opplevde symptomer på retraumtisering i lang tid etter fødselen og var i en tilstand av mental ubalanse som forstyrret de naturlige morsoppgavene. Formålet med denne studien er å utvikle ny kunnskap om hvilken fødselshjelp som kan bidra til å redusere reaktivering av voldtekten under fødselen og retraumatisering i ettertid. Studien undersøker hvordan fødselshjelpere (lege, jordmor, barnepleier) erfarer å gi en spesielt tilpasset fødselshjelp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/2135 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Tore Sørlie
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det søkes forskningsmidler fra Helse Nord

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 25

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2013 REK nord