Forskningsprosjekt


HLA klasse I antistoff hos mor og blodplatemangel hos foster og nyfødt

Prosjektbeskrivelse:
Blodplatespesifikke alloantistoff hos mor i graviditet kan forårsake sykdommen føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) som karakteriseres av alvorlig blodplatemangel hos foster og nyfødt. I alvorlige tilfeller kan sykdommen forårsake hjerneblødning hos foster/ nyfødt og redusert fødselsvekt. Maternelle alloantistoff mot humant leukocytt antigen (HLA) klasse I, det vil si mot vevstypeantigener som ikke bare finnes på blodplater men også på alle kjerneholdige celler, kan påvises hos rundt 1/3 av alle som har født barn/ vært gravid. HLA klasse I antistoffer i forbindelse med graviditet har vært betraktet som et normalfunn. Enkeltrapporter viser imidlertid mulig sammenheng mellom HLA klasse I antistoffer i svangerskap og blodplatemangel hos den nyfødte. Sikker årsakssammenheng er imidlertid ikke vist. Målet med prosjektet er å redegjøre for eventuelle kliniske konsekvenser av maternelle anti-HLA klasse I hos foster/ nyfødt.Blodplatespesifikke alloantistoff hos mor i graviditet kan forårsake sykdommen føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) som karakteriseres av alvorlig blodplatemangel hos foster og nyfødt. I alvorlige tilfeller kan sykdommen forårsake hjerneblødning hos foster/ nyfødt og redusert fødselsvekt. Maternelle alloantistoff mot humant leukocytt antigen (HLA) klasse I, det vil si mot vevstypeantigener som ikke bare finnes på blodplater men også på alle kjerneholdige celler, kan påvises hos rundt 1/3 av alle som har født barn/ vært gravid. HLA klasse I antistoffer i forbindelse med graviditet har vært betraktet som et normalfunn. Enkeltrapporter viser imidlertid mulig sammenheng mellom HLA klasse I antistoffer i svangerskap og blodplatemangel hos den nyfødte. Sikker årsakssammenheng er imidlertid ikke vist. Målet med prosjektet er å redegjøre for eventuelle kliniske konsekvenser av maternelle anti-HLA klasse I hos foster/ nyfødt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1863 Prosjektstart: 29.01.2008 Prosjektslutt: 30.09.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Heidi Tiller
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av Immunologisk forskningsgruppe når det gjelder utgifter til laboratorieanalyser. Prosjektleder lønnes fra UiT. PhD stipendiat Jesper Dahl lønnes høsten 2013 fra Immunologisk forskningsgruppe mens man har søkt om Helse Nord stipendiatmidler fom januar 2014. Gruppen har ekstern støtte fra NFR, Forskningsstiftelsen ved UiT, EU og EØS.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Ph.d.
Materiale fra biobank:
206-2005-13231.xml
REK NORD 66/2005 Immunrespons ved HPA 1a antigen stimulering i svangerskapet
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2013 REK nord
05.12.2013 REK nord
08.05.2014 REK nord
08.01.2015 REK nord