Forskningsprosjekt


Eksponering for perfluoroktylsulfonat (PFOS) fra drikkevann

Prosjektbeskrivelse:
Miljøkartlegging ved Bergen lufthavn har vist forekomst av perfluoroktylsulfonat (PFOS) i miljøet, et stoff som er svært lite nedbrytbart i naturen. PFOS er klassifisert som miljøskadelig, kreftfremkallende og reproduksjonsskadelig. Det er påvist PFOS i drikkevannet i et boligfelt. Beboerne er orientert funnene og har bedt om bli undersøkt mhp hvilke PFOS nivåer de har i kroppen, og om hvilken risiko dette kan ha for deres helse både i nåtid og fremtid. Det er planlagt utført via blodprøver og analyse hos Folkehelseinstituttet. Det eksisterer ingen referanseverdi for PFOS i blod, men Folkehelseinstituttet vil gjøre en risikovurdering av resultatene. For å kunne gjennomføre en fornuftig risikovurdering må det opprettes en matchet kontrollgruppe.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1760 Prosjektstart: 01.10.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arve Bang
Forskningsansvarlig(e):  Bergen kommune
Bergen kommune
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Avinor AS, DLS Bergen lufthavn dekker alle kostnader knyttet til prøvetaking, forsendelse, analyse, risikovurderinger og rapportering, men det har ingen påvirkning på resultatene av undersøkelsen og hva som skrives i rapporten.Avinor AS, DLS Bergen lufthavn dekker alle kostnader knyttet til prøvetaking, forsendelse, analyse, risikovurderinger og rapportering, men det har ingen påvirkning på resultatene av undersøkelsen og hva som skrives i rapporten.Avinor AS, DLS Bergen lufthavn dekker alle kostnader knyttet til prøvetaking, forsendelse, analyse, risikovurderinger og rapportering, men det har ingen påvirkning på resultatene av undersøkelsen og hva som skrives i rapporten.Avinor AS, DLS Bergen lufthavn dekker alle kostnader knyttet til prøvetaking, forsendelse, analyse, risikovurderinger og rapportering, men det har ingen påvirkning på resultatene av undersøkelsen og hva som skrives i rapporten.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 125

Materiale fra biobank:
PFOS i Kvitura
Behandlet i REK
DatoREK