Forskningsprosjekt


Psykososial helse etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Promoting psychosocial wellbeing following stroke - Testing the effect of a dialogue-based intervention in primary care

Prosjektbeskrivelse:
De fysiske, kognitive, følelsesmessige og kommunikative konsekvensene av hjerneslag er sammensatte. Flere studier har vist at strukturerte samtaler med helsepersonell kan være til god hjelp for å fremme psykisk helse etter slag. Slagrammede er i en risikogruppe for å utvikle angst, depresjon og sosial isolasjon, og afasirammede er ofte utelatt fra forskning. Med dette som bakgrunn er det utviklet en samtalebasert psykososial intervensjon. Intervensjonen er utprøvd i flere pilotstudier. Hensikten med denne studien er å evaluere intervensjonen på en større gruppe av personer som har gjennomgått hjerneslag, med og uten afasi, gjennom en randomisert, kontrollert studie. Deltagere skal være over 18 år, kognitivt i stand til å delta i intervensjonen, medisinsk stabile, kan forstå og kommunisere på norsk, og ikke ha annen alvorlig lidelse. Deltagerne fordeles i to grupper, en intervensjonsgruppe som følges med intervensjon i tiden 1-6 måneder etter slaget og en kontrollgruppe.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2047 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Line Kildal Bragstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Oslo Universitetssykehus
Universitetet i Oslo
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Hovedfinansieringskilde: Helse Sør-Øst
Høgskolen i Hedmark
Universitetet i Oslo

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Del av forskningsprogram: Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services (CHARM)
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2013 REK sør-øst
19.08.2014 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst
21.01.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
21.09.2017 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst