Forskningsprosjekt


Pasientbevegelser ved tidskritiske akuttmedisinske hendelser

Vitenskapelig tittel:
Den nordnorske overlevelseskjeden: Pasientbevegelser ved tidskritiske akuttmedisinske hendelser

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å studere hvordan grupper av tidskritiske akuttpasienter møter helsevesenet deres forløp til definitiv behandling i Troms og Nordre Nordland. To delprosjekter er planlagt og vil inngå i en PhD-oppgave. 1. Hvordan har utviklingen i antall pasienter, fordeling mellom pasientgrupper og behandlingstilbud utviklet seg i ambulansehelikoptertjenesten i Tromsø? Kan man spore trender i tjenestens pasientbehandling til viktige endringer i behandlingsstrategi og organisering av den øvrige helsetjenesten? 2. Vi vil studerer pasientforløpene til pasienter i fire tidskritiske pasientgrupper i Midtre Hålogalandregionen. Vi har valgt: akutt koronarsyndrom, hjerneslag, alvorlige traumer og fødende. Hvilke instanser i overlevelseskjeden er de i kontakt med, tidslinje og sentrale behandlingstiltak registreres, og sammenlignes med behandlingsstrategier for gruppene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1800 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Knut Fredriksen
Forskningsansvarlig(e):  UNN HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes PhD-stipend hos Helse Nord for å gjennomføre prosjektet.
Ingen andre kilderForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-studiet i medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2013 REK nord