Forskningsprosjekt


Kneskjellet ute av ledd

Vitenskapelig tittel:
Chronic lateral patella instability

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å sammenligne to behandlingsmetoder for kneskjell ute av ledd; kirurgisk behandling og fysikalsk veiledet opptrening. Deltakerne skal gjennom en kikkhullsoperasjon av kneet, før de randomiseres til en av de to gruppene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2148 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssyekhus
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk forskningsprosjekt, Nivå: randomisert klinisk studie
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst