Forskningsprosjekt


Familiær forekomst av atrieflimmer

Vitenskapelig tittel:
GENetics in Atrial Fibrillation (GENAF)

Prosjektbeskrivelse:
Atrieflimmer er den vanligste formen for hjerterytmeforstyrrelse, som kan gi plagsomme symptomer og gir økt fare for hjerneslag. Studier viser at genetiske forhold spiller en rolle i forekomsten. Denne studien ønsker å undersøke genetiske forhold hos pasienter som fikk atrieflimmer før fylte 50 år i Danmark og Norge. I tillegg vil studien kartlegge andre forhold ved hjertet ved hjelp av EKG, ultralyd og blodprøver. Fra Norge skal 200 pasienter inkluderes i studien. Det oppgis at det skal hentes data fra atrieflimmerregisteret, og at biobank skal opprettes. Pasienter skal rekrutteres gjennom klinisk praksis, atrieflimmerregisteret eller gjennom annonser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2224 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingrid Elisabeth Christophersen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken Sykehuset Asker og Bærum
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.12.2009 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst
14.03.2012 REK sør-øst
11.04.2012 REK sør-øst
09.05.2012 REK sør-øst
05.05.2014 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
20.09.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst