Forskningsprosjekt


Substans-L til sykehjemspasienter

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke toleransen av substans-L eller L-Faktor (et ekstrakt av lakserogn) i en sykehjemspopulasjon ved tre ukers bruk. Deltakerne er langtidsbeboere ved sykehjem som er samtykkekompetente. Hypotesen er at eldre kan ha gunstig effekt av substansen på mage, tarm og generelt velvære. Det vil videre bli inkludert en kontrollgruppe av sykehjemspasienter som ikke mottar substansen, men som oppfyller samme inklusjons- og eksklusjonskriterier. Deltakelsen innebærer observasjon, utfylling av livskvalitetsskjema QUALID og målinger av bl.a. vekt, antall avføringer og avføringskonsistens. 20 sykehjemspasienter vil bli rekruttert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1549 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 30.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kjell Krüger
Forskningsansvarlig(e):  Bergen kommune
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Artic Medical

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK vest
08.01.2015 REK vest