Forskningsprosjekt


Effekten av sekundær sfinkterplastikk på anal inkontinens etter sfinkterruptur ved vaginal fødsel.

Vitenskapelig tittel:

Effekten av sekundær sfinkterplastikk på anal inkontinens etter sfinkterruptur ved vaginal fødsel.
kvalitetssikring av resultater hos pasienter operert ved St. Olavs HospitalProsjektbeskrivelse:
Hovedoppgave i medisin hvor en ønsker å undersøke resultatene etter sekundær sfinkterkirurgi. Det vil legges vekt på objektive forhold som grad av lekkasje nå og livskvalitet. En ønsker å vite om pasientene har gjennomgått ytterligere behandling etter kirurgien. Siden det er kommet nye metoder på dette feltet er det av interesse. Videre ønskes det registrert om disse pasientene har hatt eller har utlagt tarm, om de er i arbeid og, hvis de er ute av arbeidslivet, om lekkasjeproblemene har bidratt til uførheten. Utvalget består av 30 pasienter som tidligere har gjennomgått rekonstruktiv sfinkterkirurgi ved St. Olavs Hospital eller ved Orkdal Sykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1583 Prosjektstart: 01.11.2013 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Astrid Rydning
Forskningsansvarlig(e):  kirurgisk klinikk St.Olavs Hospital Avdeling for gastroenterologisk kirurgi
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: NTNU dekker trykking av hovedoppgave.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2013 REK midt