Forskningsprosjekt


Betydningen av medfødte immunresponser og bakteriell involvering ved hidrosadenitt

Vitenskapelig tittel:
Innate immune responses and microbial involvement in the pathogenesis in hidradenitis suppurativaInnate immune responses and microbial involvement in the pathogenesis in hidradenitis suppurativa

Prosjektbeskrivelse:
Hidradenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsykdom kjennetegnet av tilbakevendende ømme byller i armhuler eller lyskeområdet. Sykdommen debuterer hyppigst i 20-30-årene og vedvarer ofte flere tiår. Kvinner får hyppigere HS enn menn. Livskvaliteten kan være betydelig nedsatt hos HS-pasienter. Sykdommen er ofte vanskelig å behandle. Hudavdelingen har en satsning på pasienter med HS, og vi utfører CO2-laseroperasjoner hyppig i behandling av pasienter med uttalt, lokalisert sykdom. Årsakene til HS er sannsynligvis multifaktorielle, og sykdomsmekanismer er bare delvis klarlagt. For å øke forståelsen av HS vil vi karakterisere hvilke betennelsesprosesser som kroppens medfødte immunforsvar setter i gang hos pasienter med HS, samt avgjøre hvilken rolle bakteriell infeksjon spiller ved sykdommen. Hudprøver fra byller hos pasienter med aktiv sykdom vil være det biologiske materialet vi bruker i våre studier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1457 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein Grimstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Nord/UNN gjennom finansiering av postdok-stipend

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 10

Materiale fra biobank:
Hidrosadenitt
Behandlet i REK
DatoREK
26.09.2013 REK nord
09.01.2014 REK nord
03.04.2014 REK nord