Generell forskningsbiobank


Hidrosadenitt

Prosjektbeskrivelse:
Innsamling av biologisk materiale til studier på patofysiologiske mekanismer ved hidrosadenitt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1456 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Øystein Grimstad
Forskningsansvarlig(e):  UNN, Seksjon for Hudsykdommer
Finansieringskilder: Helse Nord


Behandlet i REK
DatoREK
26.09.2013 REK nord