Forskningsprosjekt


Pasienthistorie - sikkerhetspsykiatri

Vitenskapelig tittel:
Pasienthistorie - sikkerhetspsykiatri

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter innlagt ved sikkerhetspsykiatriske avdelinger kan pga. sin sammensatte psykiske lidelse og atferd representere en betydelig behandlingsmessig utfordring. Formålet med prosjektet er å beskrive tilstanden og behandlingsforløpet til en pasient innlagt ved Sikkerhetspsykiatrisk avdeling, UNN. En vil beskrive konkrete utfordringer i å kombinere hensyn til rehabilitering og hensyn til sikkerhet og belyse problemstillingen med episoder fra behandlingen. En vil beskrive episoder hvor pasienten har vært utagerende og hvordan behandlere/personale har håndtert disse. Forskjellige konsekvenser av valgt behandlingsstrategi både for pasienten og personalet, slik som påvirkning av psykisk og fysisk helse og påvirkning på behandlingsmiljøet, vil også bli diskutert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1793 Prosjektstart: 30.10.2009 Prosjektslutt: 30.11.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Rolf Wynn
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord