Forskningsprosjekt


Vannlating og erektil funksjon etter laparoskopisk prostatektomi; doktors vurdering sammenlignet med pasient vurdering

Vitenskapelig tittel:
Functional outcome after Laparoscopic radical prostatectomy (LRP); assessment by clinicians compared with Health related quality of life (HRQOL) questionnaires

Prosjektbeskrivelse:
Prostata cancer er hyppigste mannlige cancer sykdom i den vestlige verden og ca 1000 pasienter i Norge behandles med radikal prostatektomi (RP) hvert år. Antallet er stigende. Dette inngrepet fører ofte til permanent urinlekkasje og redusert erektil funksjon. Ved Oslo Universitetssykehus (OUE), Aker, har vi siden 2004 evaluert urinlekkasje og EF preoperativt og ved jevne mellomrom postoperativt. Dette har blitt gjort på to måter; ved pasientintervju på urologisk poliklinikk og med spørreskjema sendt hjem til pasienten. Alle pasienter som mottar spørreskjema har på forhånd undertegnet bredt samtykkeskjema (se vedlegg). Flere studier tyder på at pasienten framstiller urinlekkasjeplager og redusert EF mindre plagsomt enn resultater som framkommer i spørreskjema. Vi bruker et internasjonalt validert spørreskjema (se vedlegg). Vi ønsker å sammenligne disse to metoder for evaluering av vannlating og EF i vår pasientpopulasjon operert med LRP i perioden 2004-2007.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1562 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 30.04.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Viktor Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Egen institusjon

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 484

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrads prosjekt, Nivå: Dr med
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst