Forskningsprosjekt


Pasienter med type 2 diabetes i primærhelsetjenesten. En Grounded Theory studie om pasienters erfaringer

Vitenskapelig tittel:

Pasienter med type 2 diabetes i primærhelsetjenesten. En Grounded Theory studie om pasienters erfaringer i å ta ansvar for egen helse og håndere sin diabetes  Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å fremskaffe vitenskapelig kunnskap om personer med type 2 diabetes i primærhelsetjenesten og deres utfordringer i å håndtere sin diabetes og ta ansvar for egen helse. Hensikten er å kunne få ny kunnskap om hvordan de mestrer livet med sykdommen og diabetesreguleringen i samhandling med fastlege og personalet på legekontoret, og om prosesser som fremmer og hemmer god diabetesregulering. Det skal gjøres intervjuer med mellom 10 og 20 personer med type 2 diabetes mellom 40 og 65 år som har mer enn ett års erfaring med å få konsultasjoner hos fastlege for sin diabetes, og har erfaringer med å ha fått tilleggsopplæring av mer strukturert karakter for minimum ett år siden. Intervjuene vil vare ca. en time og tas opp på lydbånd. Avhengig av hvilke utfordringer som identifiseres og hvordan disse håndteres, vil det bli vurdert å også intervjue 2-3 fastleger for eventuelt å belyse deres erfaringer som behandler og hvilken rolle de ser seg selv i etter at pasienten har deltatt på kurs.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1220 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Milka Satinovic
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bergen / Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Høgskolen i Bergen finansierer deltagelse av prosjektleder og medarbeider gjennom intern tildeling av FOU tid. Forøvrig ingen andre finansieringskilder.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk sykepleie - diabetes, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst