Forskningsprosjekt


PONI-studien

Vitenskapelig tittel:

En studie for å identifisere risikofaktorer for sykehusinnleggelse ved respiratorisk syncytial virus (RSV) infeksjon hos premature barn født mellom svangerskapets uke 33 og 36 (PONI-studien).”Prosjektbeskrivelse:
RSV infeksjoner oppstår i epidemier med sesong fra sen høst til tidlig vår. De fleste 2-åringer vil ha vært smittet med RSV minst en gang. RSV er den vanligste årsaken til nedre luftveisinfeksjon hos barn under ett år, og for hvert 100. barn med RSV infeksjon vil fra 25 – 40 få lungebetennelse eller bronkiolitt (betennelse i lungenes små luftveier). Premature barn har en økt risiko for å få alvorlig RSV infeksjon med apnea (pustestopp) og lavt oksygeninnhold i blodet, som krever sykehusinnleggelse. Svangerskapet, tiden barnet var i mors liv, kalles gestasjonsalder (GA) og måles i uker. Barn født før 37. svangerskapsuke anses som premature. Hensikten med studien er å identifisere potensielle risikofaktorer for sykehusinnleggelse som følge av RSV infeksjon hos premature barn født mellom svangerskapets uke 33 og uke 36. PONI-studien handler kun om innsamling av informasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1194 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 01.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Teresa Farstad
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus HF
AbbVie AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Legemiddelfirmaet AbbVie AS finansierer prosjektet i Norge

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttrapport
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
10.09.2015 REK nord