Forskningsprosjekt


GW856553 mot nevropatisk utstrålende korsryggsmerte

Vitenskapelig tittel:
KIP113049: En randomisert, dobbel-blind studie for å undersøke sikkerhet og effekt av en p38 -kinase hemmer GW856553 hos pasienter med nevropatisk smerte fra lumbosacral radikulopati.

Prosjektbeskrivelse:
Lumbosacral radikulopati oppstår når nerver i ryggen kommer i klemme på grunn av endringer i nederste delen av ryggraden. Dette fører til smerte og evt. Andre symptomer som nummenhet, kribling og svakhet i beina. Losmapimod (GW856553) virker på en annen måte enn behandlinger som per i dag er tilgjengelig. Dette er en fase II, dobbel-blind, placebo-kontrollert, parallell-gruppe, multisenter studie. Hensikten med studien er å undersøke effekten av gjentatt dosering med losmapiod (GW856553) på nevropatisk smerte. Sekundært formål er å undersøke effekten av gjentatt dosering med losmapiod (GW856553) på smerte i korsryggen hos personer med lumbosacral radikulopati som også opplever smerte i beina og på søvn og daglige gjøremål, sikkerhet og tolerabilitet og farmakokinetikk. Studien er samtykkebasert. Studien vil benytte allerede eksisterende forskningsbiobank, GlaxoSmithKline 234-05086. Ansvarlig for forskningsbiobanken angis å være medisinsk direktør GSK Norge dr. Olav Flaten.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1745 EudraCT-nummer: 2009-012836-33 Prosjektstart: 11.11.2009 Prosjektslutt: 07.09.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst