Forskningsprosjekt


Anti-TNF serumkonsentrasjon måling

Prosjektbeskrivelse:
Inflammatorisk tarmsykdom behandles med anti-tumor nekrose faktor (TNF)-midler. Mange pasienter mister imidlertid effekten av medikamentene i løpet av måneder og år. Måling av medikamentnivå i serum kan være svært viktig for oppfølgingen av denne pasientgruppen. Det er laget et analysesystem for slik måling, som nå ønskes utført i et kontrollert opplegg før det eventuelt introduseres som en rutineanalyse i Norge. Data skal samles inn vha. spørreskjema og blodprøver fra 1000 pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1352 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 01.08.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut E. A. Lundin
Forskningsansvarlig(e):  SØ Fredrikstad
Sykehuset Østfold HF
OUS
OUS Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus HF
OUS Ullevål
AHUS
Akershus universitetssykehus HF
OUS
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av OUS. Vi har videre mottatt prosjektstøtte fra Merck (leverandør av et av anti-TNF medikamentene), denne støtten og vilkårene for den er forhandlet gjennom Forsknignsstøtte på OUS og vil bli brukt til midlertidig lønn for PhD stipendiat.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt