Forskningsprosjekt


Smertereduksjon og funksjonsforbedring hos pasienter med korsryggsplager

Vitenskapelig tittel:
Smertereduksjon og funksjonsforbedring hos pasienter med korsryggsplager etter behandling på ryggskole. En prospektiv studie med 12 måneders oppfølging.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette prosjektet er å undersøke om den behandlingen som tilbys ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk og kurssenter fører til smertereduksjon og funksjonsforbedring fram til ett år etter behandling. 440 personer med korsryggsmerter får spørreskjema ved behandlingsstart samt etter 6 og 12 måneder for å undersøke om «behandlingen som tilbys ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk og kurssenter fører til smertereduksjon og funksjonsforbedring fram til ett år etter behandling». I prosjektet skal man ikke benytte kontrollgruppe, og prosjektets resultater vil være basert på pasientenes subjektive opplevelse av om de blir bedre av behandlingen de har fått.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1323 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Rune Midgard
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av Helse Møre og Romsdal HF

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 440

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK sør-øst