Generell forskningsbiobank


Norsk Biobank for narkolepsi og relaterte sykdommer

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med biobanken er å på nasjonalt plan samle inn og oppbevare biologisk materiale fra pasienter med narkolepsi, relaterte familiekontroller og urelaterte kontroller for en standardisert verifisering av diagnosen narkolepsi, utvikling av nye diagnostiske analyser, og forskning i patogenese og etiologi ved narkolepsi og relaterte sykdommer. All forskning på materialet vil skje etter godkjenning av REK. Det skal inkluderes prøver fra opp til ca. 2000 individer, og man skal oppbevare blod, spinalvæske, lymfocytter, urin og spytt. Ansvarshavende er Stine Knudsen. Biobanken planlegges å vare til 2060. Deltakerne samtykker til overførsel av humant biologisk materiale til utlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/451 Startdato for innsamling av materiale: 01.05.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Stine Knudsen
Forskningsansvarlig(e):  OUS
Finansieringskilder: Helsedepartementet og Helsedirektoratet


Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2014 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst