Forskningsprosjekt


Overvekt er et økende folkehelseproblem - Hvordan håndteres endringsprosessen når man lykkes med å endre livsstilsvaner?

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en mastergradsoppgave. Prosjektet legges opp som en kvalitativ studie der formålet er å oppnå en dypere forståelse for og innsikt i de tanker, prosesser og konkrete handlinger som finner sted i endringsprosessen hos personer som jobber med å endre livsstil. Det er ønskelig å intervjue personer som har lykkes med sine endringsprosjekt og målet er å øke kunnskapen om hva som skjer i endringsprosessen hos de som lykkes. Det skal rekrutteres 20–25 deltakere til studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1757 Prosjektstart: 14.10.2009 Prosjektslutt: 30.04.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: -Ulrika Hallberg
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i folkehelsevitenskap, Nivå: Mastergradsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst