Forskningsprosjekt


Studie av svineinfluensavaksine

Vitenskapelig tittel:
Safety and Immunogenicity studies of pandemic influenza (H1N1) 2009 vaccine in Bergen

Prosjektbeskrivelse:
Svineinfluensa H1N1 har nå smittet mennesker over hele verden. Produsenten GlaxoSmithKline (GSK) skal levere 9,4 millioner doser pandemivaksine til Norge. Vaksinen vil leveres i porsjoner etter hvert som den blir ferdig produsert. Helsepersonell er prioriterte for tidlig vaksinasjon og helseforetaket har ansvar for vaksinasjon av sine ansatte. Vår studie skal kobles opp mot denne masse vaksinasjonen av helsepersonell og vi vill teste effekten av en vaksine som er laget for å beskytte mot infeksjon av svineinfluensa, samt registrere eventuelle bivirkninger. Deltagerne vil be bedt om å gi opp til 7 blodprøver i løpet av 6 uker for å få detaljert kunnskap om hvor raskt immunsvaret utvikler seg. For å undersøke hvor lenge vaksinebeskyttelsen varer, vil noen deltagere også gi en ny blodprøve 6, 12, 18 og 24 måneder etter vaksinasjon. Vi vil kartlegge bivirkninger etter vaksinasjon ved å be alle deltagere fylle ut et bivirkningsskjema jevnlig i løpet av 6 uker etter vaksinasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1224 Prosjektstart: 28.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rebecca Jane Cox
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest
20.10.2011 REK vest
16.05.2013 REK vest
24.10.2013 REK vest
17.09.2015 REK vest
14.01.2016 REK vest