Forskningsprosjekt


Titanimplantat vid ileostomi

Vitenskapelig tittel:
An open, non comparable study investigating the TIES percutaneous titanium implant in-growth and healing process, in patients undergoing surgery for permanent ileostomy

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er utprøving av medisinsk utstyr for pasienter med ulcerøs kolitt, familiær polypos, tykktarmkreft og andre sykdommer hvor tykktarmen opereres bort. Man skal prøve ut et subkutant titanimplantat som settes i stomiet (åpningen) på bukveggen hos pasienter med fremlagt tynntarm etter colonektomi. Implantatet kan lukkes med et lokk og derved unngår pasienten å bruke pose. 1-3 pasienter skal inkluderes i Norge
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1422 Prosjektstart: 25.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tom Øresland
Forskningsansvarlig(e):  Fakultetsdivisjonen Akershus Universitetssykehuset
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Titanimplantat vid ileostomi
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst